Vrátenie tovaru

Tovar nám môžete vrátiť v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu.

Vyplňte formulár „Odstúpenie od zmluvy“ a priložte ho spolu s faktúrou k tovaru, ktorý nám vraciate.

Pre  bezplatné vrátenie využite dopravu prostredníctvom Packety (predtým Zásielkovňa). Tovar zabaľte a odovzdajte ju na jednej z pobočiek Packety. Pre rozmery a váhu sa riaďte pokynmi na stránke Packety. Na zásielku vypište našu adresu STG Elcon, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, nahláste náš kód: 90440089 a pracovníci Packety sa už o všetko postarajú. Dostanete potvrdenie (vždy žiadajte potvrdenie ako doklad o vrátení) a tovar bude odoslaný na naše náklady späť. V prípade, že sa rozhodnete pre vrátenie tovaru iným spôsobom dopravy ako je Packeta, náklady na dopravu hradíte vy. 

Podmienkou pre prijatie tovaru k výmene či vráteniu v zákonnej 14 dňovej lehote je, že bude nepoužitý, v rovnakom stave, v akom ste ho od nás obdržali a musí byť naďalej schopný ďalšieho predaja. V opačnom prípade môže byť pred vrátením obstarávacích nákladov započítaná zrážka z ceny tovaru, kvôli opätovnému uvedeniu tovaru do stavu vhodného na ďalší predaj.

Kúpna cena s ďalšími nákladmi vám bude vrátená na udaný účet do 14 dní po fyzickom obdržaní a kontrole vráteného tovaru.

FAQ

Ako sa počíta lehota 14 dní?

 • Do lehoty sa počíta 14 kalendárnych dní (nie pracovných).
 • Začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si prevezme zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).
 • Pre dodržanie lehoty je kľúčové, kedy ste nám svoje rozhodnutie o zámere vrátiť tovar oznámili (odoslaním e-mailu alebo odoslaním balíka so sprievodným listom).
Musím tovar vrátiť v nepoškodenom obale?
 • Obal nie je pre vrátenie tovaru nevyhnutný, ak sa nejedná napríklad o limitovanú edíciu, zberateľský kúsok, pri ktorých sa aj obal započítava do hodnoty výrobku.
 • Pokiaľ ale máte možnosť, vráťte nám produkt v pôvodnom obale, uľahčí nám to jeho ďalší prípadný predaj.
Čo znamená Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu?
 • Pokiaľ se výrobok zakúpili v našom obchode ako spotrebiteľ (nemáte na fakture uvedené IČO), máte v súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Na ktorý tovar sa nevzťahuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-tich dňoch?
Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy hlavne, pokiaľ sa jedná o:
 1. Služby
  Napr. predĺžená záruka, poistenie zásielky, niektoré druhy prepravy, ...
 2. Tovar na zákazku
  Jedná se o tovar, který bol vyrobený alebo upravený podľa požiadavky zákazníka.
 3. Hygienické výrobky
  Napr. sluchadlá do uší, spodná bielizeň, ...
 4. Tovar podliehajúci rýchlej spotrebe
 5. Tovar, ktorý sa otvorením obalu znehodnotí alebo sa poruší jeho sterilita, vákuové balenie apod.
 6. Media
  Napr. videohry, hudobné nosiče, predplatné, ...
 7. Ubytovanie, doprava alebo zážitkové poukazy s konkrétnym termínom
 8. Náhradný dieľ použitý v rámci servisného zásahu
  Pokiaľ v rámci servisného zásahu došlo k inštalácií nového náhradného dielu, tak tento dieľ už nie je možné vrátiť.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne zjednané.